บรรยากาศ

ชมจันท์ อะราวเดอะเวิลด์

โฮมเสตย์ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลน วิธีชีวิตชาวบ้าน ดูดาว นอนเล ชมเหยี่ยวคอแดงที่หาชมได้ยาก

อัตราที่พักเพียงท่านละ ราคา 1800 บาท/ท่าน (วันธรรมดา 1600 บาท/ท่าน)  เริ่มต้นที่ 4 ท่านขึ้นไป

โทรสำรองที่พักก่อนโอน SCB 010-414-0493 คุณพิมพ์ลภัส พุ่มเสือ

พร้อมอาหารทะเลสดๆ ปูทะเล กุ้ง หอย ปลา และ ปลาหมึก ไม่อั้น 3 มื้อ

บ้านริมเล สำหรับ 5-8 ท่าน บ้านริมน้ำ สำหรับ 9-14 ท่าน

สนใจติดต่อ 08-1632-6319 คุณเหมียว , 09-1191-8637 คุณตั้ม

ภาพบรรยากาศ

« 2 ของ 2 »